Geometria 1

$\times$ ALL THE THINGS!

Body: Napríklad takto

template <typename Number>
class Point {
public:
  Number x, y;
  Point<Number>(Number _x = 0, Number _y = 0) {
    x = _x;
    y = _y;
  }
  bool operator==(const Point<Number>& p2) const { return x == p2.x && y == p2.y; }
  bool operator!=(const Point<Number>& p2) const { return x != p2.x || y != p2.y; }
  void operator+=(const Point<Number>& p2) { x += p2.x; y += p2.y; }
  void operator-=(const Point<Number>& p2) { x -= p2.x; y -= p2.y; }
  Point<Number> operator+ (const Point<Number>& p2) { return Point<Number>(x + p2.x, y + p2.y); }
  Point<Number> operator- (const Point<Number>& p2) { return Point<Number>(x - p2.x, y - p2.y); }
};
template <typename Number>
double dist(const Point<Number>& p1, const Point<Number>& p2) { return sqrt((p1.x - p2.x)*(p1.x - p2.x) + (p1.y - p2.y)*(p1.y - p2.y)); }

template <typename Number>
ostream& operator<<(ostream& os, const Point<Number>& p) { return os << "[" << p.x << "," << p.y << "]"; }

Body: Napríklad takto

template <typename Number>
class Point {
public:
  Number x, y;
  Point<Number>(Number _x = 0, Number _y = 0) {
    x = _x;
    y = _y;
  }
  bool operator==(const Point<Number>& p2) const { return x == p2.x && y == p2.y; }
  bool operator!=(const Point<Number>& p2) const { return x != p2.x || y != p2.y; }
  void operator+=(const Point<Number>& p2) { x += p2.x; y += p2.y; }
  void operator-=(const Point<Number>& p2) { x -= p2.x; y -= p2.y; }
  Point<Number> operator+ (const Point<Number>& p2) { return Point<Number>(x + p2.x, y + p2.y); }
  Point<Number> operator- (const Point<Number>& p2) { return Point<Number>(x - p2.x, y - p2.y); }
};
template <typename Number>
double dist(const Point<Number>& p1, const Point<Number>& p2) { return sqrt((p1.x - p2.x)*(p1.x - p2.x) + (p1.y - p2.y)*(p1.y - p2.y)); }

template <typename Number>
ostream& operator<<(ostream& os, const Point<Number>& p) { return os << "[" << p.x << "," << p.y << "]"; }
×

Body: Alebo takto!

temný trik: <complex> to the rescue!

#include <complex>
#define X real
#define Y imag
typedef complex<long long int> P;
P a(0,0); P b; b.X(1); b.Y(1);

abs(a - b); // $\leftarrow \sqrt 2$
// :-)

Vpravo, vľavo

Liaheň: Deti na lúke

Keď sa Olívia pozerá na Bašku, je Žaba po jej pravej alebo ľavej ruke?

Vpravo, vľavo

možné riešenie: $f\colon y = ax + b$, pýtame sa, či je bod nad alebo pod $f$

fuj, bleee: special cases, čo so zvislými priamkami a pod...

:-(

Vpravo, vľavo

#include <stdio.h>

int main() {
 int t, i;
 int ax, ay, bx, by, cx, cy, y; /* suradnice Adamka, Betky a Cilky */

 scanf("%d", &t);

 for (i = 0; i < t; i++) {
  scanf("%d %d %d %d %d %d", &ax, &ay, &bx, &by, &cx, &cy);

  /* Posuvam zaciatok suradnic do polohy Adamka pre zjednodusenie */
  bx -= ax;
  by -= ay;
  cx -= ax;
  cy -= ay;
  ax = ay = 0;

  /* ked je B presne nad alebo pod A, tak to nie je funkcia, a dole by som 
    delila nulou, takze tento pripad riesim zvlast */
  if (bx == 0) {
   if (cx == 0)
  printf("rovno\n");
   else
  if ((by > 0 && cx < 0) || (by < 0 && cx > 0))
   printf("vlavo\n");
  else
   printf("vpravo\n");
  }
  else {
   /* Ak je Cilka na jednej priamke s A. a B., a jej x-ova suradnica je cx,
   potom jej y-ova suradnica musi byt a*cx, kde a = by/bx. */
   if (cy*bx == by*cx)
  printf("rovno\n");
   else
  if ((bx*cy > by*cx && bx > 0) || (bx*cy > by*cx && bx < 0)) /* Tie podmienky vidno, */
   printf("vlavo\n");           /* ked si to clovek nakresli */
  else
   printf("vpravo\n");
  }
 }

 return 0;
}

Vpravo, vľavo

lepšie riešenie:

int main (){
 int ax, ay, bx, by, cx, cy;
 scanf("%d %d %d %d %d %d ",&ax,&ay,&bx,&by,&cx,&cy);

 int ux = bx-ax, uy = by-ay;
 int vx = cx-ax, vy = cy-ay;
 int res = ux*vy - uy*vx;

 if (res == 0) printf("rovno\n");
 if (res < 0) printf("vpravo\n");
 if (res > 0) printf("vlavo\n");

 return 0;
}

...wat?

Vektorový súčin

Vektorový súčin

Vektorový súčin

definovaný pre 3-rozmerné vektory

Vektorový súčin

$r = a\times b$

$r_x = a_y b_z - a_z b_y$ $r_y = a_z b_x - a_x b_z$ $r_z = a_x b_y - a_y b_x$

Vektorový súčin

$r = a\times b$

$r_x = a_y b_z - a_z b_y$ $r_y = a_z b_x - a_x b_z$ $r_z = a_x b_y - a_y b_x$

Vpravo, vľavo

int main (){
 int ax, ay, bx, by, cx, cy;
 scanf("%d %d %d %d %d %d ",&ax,&ay,&bx,&by,&cx,&cy);

 int ux = bx-ax, uy = by-ay;
 int vx = cx-ax, vy = cy-ay;
 int res = ux*vy - uy*vx;

 if (res == 0) printf("rovno\n");
 if (res < 0) printf("vpravo\n");
 if (res > 0) printf("vlavo\n");

 return 0;
}

$a_z = b_z = 0 \Rightarrow |r| = r_z$

Vpravo, vľavo

int main (){
 int ax, ay, bx, by, cx, cy;
 scanf("%d %d %d %d %d %d ",&ax,&ay,&bx,&by,&cx,&cy);

 int ux = bx-ax, uy = by-ay;
 int vx = cx-ax, vy = cy-ay;
 int res = ux*vy - uy*vx;

 if (res == 0) printf("rovno\n");
 if (res < 0) printf("vpravo\n");
 if (res > 0) printf("vlavo\n");

 return 0;
}

$a_z = b_z = 0 \Rightarrow |r| = r_z$ ✓

Vpravo, vľavo: pretínajú sa 2 úsečky?

Vpravo, vľavo: pretínajú sa 2 úsečky?

Vpravo, vľavo: pretínajú sa 2 úsečky?

Vpravo, vľavo: pretínajú sa 2 úsečky?

Vektorový súčin

$r = a\times b$

$r_x = a_y b_z - a_z b_y$ $r_y = a_z b_x - a_x b_z$ $r_z = a_x b_y - a_y b_x$

Obsah $n$-uholníka

Obsah $n$-uholníka

Obsah $n$-uholníka

$S_{12} = \frac{|v_1 \times v_2|}{2}$

Obsah $n$-uholníka

$S_{23} = \frac{|v_2 \times v_3|}{2}$

Obsah $n$-uholníka

$ S = $ $\frac{|v_1 \times v_2|}{2}$ $+$ $\frac{|v_2 \times v_3|}{2}$ $+$ $\ldots$ $+$ $\frac{|v_{n-1} \times v_n|}{2}$ $+$ $\frac{|v_n \times v_1|}{2}$

Obsah $n$-uholníka

Čo ak si zvolíme menej dobrý bod, alebo je $n$-uholník nekonvexnejší, alebo čosi také?

Obsah $n$-uholníka

Obsah $n$-uholníka

Obsah $n$-uholníka

$v_4$ je „na zlej strane” ⇒ $|v_3 \times v_4|$ bude záporné

Obsah $n$-uholníka

Obsah $n$-uholníka

Obsah $n$-uholníka

Obsah $n$-uholníka

Obsah $n$-uholníka

Obsah $n$-uholníka

Obsah $n$-uholníka

Obsah $n$-uholníka

Obsah $n$-uholníka

:-)

Obsah $n$-uholníka

:-)

pozn.: ak S < 0, $n$-uholník je zadávaný po smere hod. ručičiek

Konvexný obal

Akým najkratším plotom viem ohradiť tieto stromy?

Konvexný obal

Akým najkratším plotom viem ohradiť tieto stromy?
Takým, ako by vyzerala gumička natiahnutá okolo všetkých tých bodov.

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

dolný polobal je zatiaľ konvexný, všetko je OK

Konvexný obal: konštrukcia

tu to je zrazu zle (nekonvexné)

Konvexný obal: konštrukcia

kým to je zle, skonvexňujeme vyhadzovaním predposledného bodu

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

atď.

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

Konvexný obal: konštrukcia

:-)

odtialto to je TODO